Meer repercussies uit het Russisch

Het tweede deel van de serie Repercussies.

Er zijn genoeg Nederlanders en Vlamingen die van geen enkele dichter in deze bundel ooit hebben gehoord. Er zijn er ook die er een aantal kennen, of een groot aantal, maar meestal alleen van horen zeggen. En er zijn slavisten en andere ingewijden die de meeste namen kennen, maar vaak niet meer dan dat. Edoch, er is geen slavist in de Lage Landen die ze, eer hij dit boek in handen kreeg, allemaal kende. De vertaler ook niet.

Het begon bij Poetry International 2019 toen hij iemand (een niet onbekend Rotterdams schrijver) een vertaling van een gedicht van Paoestovski beloofde. Toen werd het idee voor dit boek geboren en via allerlei dichtbundels en verzamelde werken – en de onvolprezen krochten van het Internet – ten uitvoer gebracht.

Betreedt u deze steppe van de Russische dichtnatuur en plukt u alle honderd bloemen!

ISBN: 978-94-91389-16-0
Winkelprijs: € 17,50
Eerste uitgave: 2020
Auteurs: 100 dichters, zie inkijk exemplaar
Vertaling: Arie van der Ent
Softcover: 140 x 210 mm
Pagina's: 224
Informatie: email

Boekwinkels kunnen contact opnemen met vertegenwoordiger Ef en Ef media

Vertaler Arie van der Ent leest voor
Repercussies besproken in het tijdschijft De Parelvisser
De vier delen Repercussies